top of page

רישום חייל/ת

*שמות ופרטי ההתקשרות יהיו חסויים לחלוטין ונשמרים בצורה מאובטחת במערכת

*מטעם חסיון ושמירת פרטי החיילים אנא לא לציין שם משפחה של החייל

במידה ובעתיד תרצה/י ליצור קשר עם המתפלל/ת עליך שמור/י את הקוד שיופיע פה:

תודה רבה , הוספנו אותך למאגר :)

משהו לא עבד, אנא בדקו שכל השדות מלאים כנדרש ושאין תווים לא חוקיים.

לאחר מכן נסו שוב.

bottom of page